สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซาจับ

ธรรมชาติให้คุณค่า "สีลีน่าให้ความงาม"

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซาจับ

ขนาดหมายเหตุ
1/4กล.น้ำสะอาด
กล.น้ำสะอาด
5 กลน้ำสะอาด