บริษัท ลีน่า(ประเทศไทย)จำกัด ได้มุ่งพัฒนาสินค้าและระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบริษัท ได้รับเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
 
มอก.2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)
มอก.272-2549(สีอิมัลชั่นในงานทั่วไป)
มอก.1123-2555 (สีรองพื้นสำหรับงานปูน)
มอก.1177-2556 (น้ำยารองพื้นสำหรับงานปูน อิฐ หิน)
มอก.834-2531 (สีโป๊รถยนต์)
มอก.610-2529 (น้ำยาลอกสี)
มอก.327-2538 (สีเคลือบเงา)
มอก.562-2549 (แล๊กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส)