หมวดหมู่: รองพื้นงานปูน

น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า(ระบบน้ำ) บันได

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล. น้ำสะอาด

สีรองพื้นปูนเก่า บันได

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล. น้ำสะอาด

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บันได P002

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล. น้ำสะอาด

สีน้ำพลาสติก ภายใน 6 B คัลเลอร์

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอาด

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 6B PREMIUM ACRYLIC

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอาด

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4 กล. TW001,สน กล. TW001,สน 5 กล TW001,…
Read more

สีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4 LB TW001,สน 1 LB TW001,สน 1/4 กล. TW0…
Read more

น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า(ระบบน้ำ)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 2.5กล. ไม่ต้องเจือจาง …
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มอก.

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง มอ…
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มีสีใสและสีขาว(สีขาวมีเฉพาะกล.)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง