หมวดหมู่: รองพื้นงานปูนเก่า

ธรรมชาติให้คุณค่า "สีลีน่าให้ความงาม"

สีน้ำมันเคลือบเงา KING COBRA

ขนาด หมายเหตุ 1/4กล. TW001,สน กล. TW001,สน 5 กล TW001,ส…
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า KING COBRA (สูตรน้ำมัน)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่เจือจาง 5 กล ไม่เจือจาง

น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า(ระบบน้ำ) บันได

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล. น้ำสะอาด

สีรองพื้นปูนเก่า บันได

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 5 กล. น้ำสะอาด

สีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4 LB TW001,สน 1 LB TW001,สน 1/4 กล. TW0…
Read more

น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า(ระบบน้ำ)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 2.5กล. ไม่ต้องเจือจาง …
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มอก.

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง มอ…
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มีสีใสและสีขาว(สีขาวมีเฉพาะกล.)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง