หมวดหมู่: รองพื้นงานปูน

ธรรมชาติให้คุณค่า "สีลีน่าให้ความงาม"

สีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4 LB TW001,สน 1 LB TW001,สน 1/4 กล. TW0…
Read more

น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า(ระบบน้ำ)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 2.5กล. ไม่ต้องเจือจาง …
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มอก.

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง มอ…
Read more

สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า (สูตรน้ำมัน) มีสีใสและสีขาว(สีขาวมีเฉพาะกล.)

ขนาด หมายเหตุ กล. ไม่ต้องเจือจาง 5 กล ไม่ต้องเจือจาง

สีรองพื้นปูนสำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ลีน่า ( 2 in 1)

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more

สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ลีน่า (ปูนสด)

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างอะครีลิก ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more

สีรองพื้นปูนใหม่อะครีลิค KING COBRA CLEAN SHIELD

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more

สีรองพื้นปูนใหม่อะครีลิค ลีน่าโปรชิลด์

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more

สีรองพื้นปูนใหม่อะครีลิค 100% ลีน่าชิลด์

ขนาด หมายเหตุ กล. น้ำสะอาด 2.5กล. น้ำสะอาด 5 กล น้ำสะอา…
Read more