สีอะคริลิคแลคเกอร์ลีน่าโกลด์ ทองคำ AG 999

ขนาด หมายเหตุ 1/2 ไปร์ WG500 1/4 กล. WG500 กล. WG500