สีโคลทาอีพ็อกซี่ ลีน่า (Part A+B)

ขนาด หมายเหตุ กล.