หมวดหมู่: LENA

ธรรมชาติให้คุณค่า "สีลีน่าให้ความงาม"

สีโคลทาอีพ็อกซี่ ลีน่า (Part A+B)

ขนาด หมายเหตุ กล.  

เกียงโป้ว P.V.C.

(ถุงละ 100 อัน)  

สีโป้วแห้งเร็ว ( แดง ) ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4กล.    

สีโป้วพลาสติก พร้อมน้ำยา ลีน่า

ขนาด หมายเหตุ 1/4กล.   กล.  

กาวอีพ๊อกซี พัตตี้ ลีน่า A+B

ขนาด หมายเหตุ        

ผงยิบซั่ม ลีน่า เงินสด

ขนาด หมายเหตุ บรรจุ 1*20 ถุง กล่องละ   บรรจุ 1*20 ถุง ก…
Read more

โซดาไฟเกล็ด ลีน่า เงินสด

ขนาด หมายเหตุ บรรจุ 1*20 ถุง กล่องละ   บรรจุ 1*20 ถุง ก…
Read more

ดินสอพองบดอย่างดีลีน่า เงินสด

ขนาด หมายเหตุ บรรจุ 1*25 ถุง กล่องละ   บรรจุ 1*25 ถุง ก…
Read more

น้ำมันดำกันสนิม ลีน่า เงินสด

ขนาด หมายเหตุ       รวมปิ้บ 10 กก. TW003       รวมปิ้บ …
Read more

น้ำยาประสานท่อ ลีน่า (กาวเอสล่อน) เงินสด

ขนาด หมายเหตุ 50กรัม(1*30)   100กรัม(1*20)