บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด
46/20 หมู่ 10 ซอยนวมินทร์ 74
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

4397bdfea4297f8c517f5901c72c31c3

LineID

0-29447871-3, 0-29478150-1 , 0-25105636 FAX : 0-25194918

green-telephone-icon

Telephone

lenathai

Facebook_Messenger-512

Facbook

LENA-Tthailand LTD.

email-2-icon

E-Mail

sales@lenathai.com